Välkommen till Göteborgs Diabetesförening

Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Som ansluten lokalförening till Svenska Diabetesförbundet så har Göteborgs Diabetesförening antagit dess stadga.

Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar

Uppgifter:

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.att arbeta med medlemsvärvning.att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
  • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.