070 268 96 57 info@diabetesgbg.se

Fonder

Barn- och ungdomsfonden

Fonden riktar sig till vårdbehövande barn- och ungdomar upp till 25 år som har diabetes och som varit medlem minst ett år.

Hjördis Stipendiet

Stipendiet ska utgå till personal inom vården för att förbättra villkoren för diabetiker.

Inger Hultman med fleras fond

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till forskning rörande sjukdomen diabetes.

Rekreations- och hjälpmedelsfonden

Bidrag ur denna fond lämnas till vila, rekreation samt hjälpmedel för diabetespatienter. Läkarintyg kan behövas för att styrka sambandet mellan diabetes och aktiviteten.

Utvecklingsfonden

Fonden har till uppgift att lämna bidrag till läkare inom Göteborgsområdet för utvecklingsverksamhet inom diabetesvården och därmed sammanhängande studieresor. Fonden skall stödja praktiskt kliniskt utvecklingsarbete med icke forskningsverksamhet av grundforskningskaraktär.

Kontakt

Postadress
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post
info@diabetesgbg.se

Telefon
070 268 96 57

Org.nr.
857200-3054

Följ oss på sociala medier

Stöd föreningen och vinn med BingoLotto

Bli prenumerant via föreningen och spela BingoLotto på söndagar klockan 18.30 i Sjuan eller på TV4 Play.

Diabetesbladet