070 268 96 57 info@diabetesgbg.se

Hjördis Stipendiet

Fond för: Personal inom vården
Kan sökas av: Personal inom vården
Ansök senast: Den 1 november.
Beslut fattas: På styrelsemöte i december.

Stipendiet ska utgå till personal inom vården för att förbättra villkoren för personer med diabetes. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast den 1 november. Beslut fattas vid styrelsemöte i december.

Av fondens avkastning skall 10% återinvesteras för att säkerställa reella värdet.

Avkastningen kan ackumuleras i tre (3) år. Har medel efter tre år inte utnyttjas skall det återinvesteras i fonden.

Fondens tillgångar skall investeras i bank tillsammans med övriga fonder som föreningen förvaltar. Av den totala årsavkastningen skall Hjördis stipendiet tilldelas en andel som motsvarar dess tillgångar i förhållande till föreningens övriga fonder.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden i Göteborgs Diabetesförening.

Fondstadgarna är antagna vid årsmötet 19 mars 2020 och medlemsmöte 22 oktober 2020.

Ladda ner ANSÖKNINGSFORMULÄR

Kontakt

Postadress
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post
info@diabetesgbg.se

Telefon
070 268 96 57

Org.nr.
857200-3054

Följ oss på sociala medier

Stöd föreningen och vinn med BingoLotto

Bli prenumerant via föreningen och spela BingoLotto på söndagar klockan 18.30 i Sjuan eller på TV4 Play.

Diabetesbladet