070 268 96 57 info@diabetesgbg.se

Om Föreningen

Syfte

Föreningens ändamål

Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som funktionsrättsorganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Som ansluten lokalförening till Svenska Diabetesförbundet så har Göteborgs Diabetesförening antagit dess stadga.
Läs Stadgan

Göteborgs Diabetesförening har dessutom på årsmöte antagit Lokala föreskrifter (föreningsordning) som kompletterar stadgan.
Läs föreningens föreskrifter

Uppgifter

  • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
  • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
  • att arbeta med medlemsvärvning.
  • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
  • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
  • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

Historik

Tisdagen den 7 december 1943 samlades ett antal diabetiker med familjer och vänner i Odinskolan för att bilda “Föreningen för sockersjuka i Göteborg med omnejd”. En interimstyrelse utsågs med uppdraget att framlägga förslag till stadgar samt förslag till styrelseledamöter och funktionärer, som stadgarna skulle föreskriva.

Initiativtagare till grundandet av “Föreningen för sockersjuka i Göteborg med omnejd” var greve Jens af Trampe.

Föreningens första konstituerande sammanträde hölls den 24 januari 1944 och därvid fastställdes föreningens stadgar.

Verksamhet

Föreningen har cirka 1400 medlemmar och är därmed den näst största lokalföreningen i Sverige.
Föreningen ingår länsföreningen, Diabetesföreningen Västra Götaland.
Föreningen har en egen tidskrift, DiabetesBladet, som utkommer med fyra nummer per år.

Grupper

Göteborgs Diabetesförening har som ambition att skapa arbets- och intressegrupper utifrån önskemål från våra medlemmar. Det kan röra sig om allt från föräldragrupper och barn- och ungdomsgrupper, till motionsgrupper och studiecirklar.

Om du vill vara med och engagera dig eller har idéer som du är beredd att förverkliga, tveka inte att kontakta oss via info@diabetesgbg.se eller 070-268 96 57.

Kontakt

Postadress
Göteborgs Diabetesförening
Mellangatan 1
413 01 Göteborg

E-post
info@diabetesgbg.se

Telefon
070 268 96 57

Org.nr.
857200-3054

Följ oss på sociala medier

Stöd föreningen och vinn med BingoLotto

Bli prenumerant via föreningen och spela BingoLotto på söndagar klockan 18.30 i Sjuan eller på TV4 Play.

Diabetesbladet